Ny översiktsplan för Slagavallen

Härjedalens kommun har gjort en ny översiktsplan för Lofsdalsområdet där Slagavallen är en del av planen för ett utökat stugområde. Det man kan läsa ut i deras beslut är att det inte kommer att tillåtas någon ny bebyggelse utanför dagens område utan att det anläggs en gemensam VA […]