Ny hemsida!

Ny hemsida är under uppbyggnad, har påbörjat att flytta in allt gammalt. De gamla medlemssidorna fungerar tillsvidare. De kommer att försvinna och ersättas med en ny Forum del.

Dåligt vatten på övre vägens källa?

Uppdatering 2019-01-22 Proverna har kommit tillbaka och vi fick svaret lågt pH värde. Det betyder att nya prover måste tas innan vi är säkra på kvalitén på vattnet från brunnen. Vi tar proverna snarast möjligt, proverna måste in på labb senast 24h från att proverna tas, så vi […]

Rensning av konton till medlemssidorna

Kontona till medlemssidorna har blivit rensade, jag har jämfört mot listan som vi får av Länsstyrelsen och om ni har bytt efternamn eller får räkningar på någon annan än den som har access till sidorna så har ditt konto tagits bort.Testa att logga in och om ni har […]

Utökat planprogram Slagavallen/Fjällvidden

Härjedalens kommun har utökat planprogrammet för Slagavallen/Fjällvidden (Område B1). Mer information finns att hämta här:  https://kommun.herjedalen.se/kommunalservice/byggabo/samhallsplanering/planprogramslagavallenfjallvidden.4.3e0be16f166ee55fa7a2cc11.html Samrådstiden går ut 30/11 men vi har begärt mer tid för våra medlemmar så vi har fått till den 16/12 på oss att skicka in våra överklaganden. Vägföreningen för Vonks väg och stugföreningen […]

Fiber till byn

Uppdaterad 2017-10-29 Många av oss på Slagavallen har fått hem brev från ip-only och en del av oss har även fått samtal från dem där de undrar hur vi ställt oss i frågan om att gräva in fiber till våra stugor. Jag (Emil) har varit i kontakt med […]

Ny Anslagstavla

Vi har nu satt upp en ny anslagstavla på platsen där den gamla latrinboden stod.

Ny översiktsplan för Slagavallen

Härjedalens kommun har gjort en ny översiktsplan för Lofsdalsområdet där Slagavallen är en del av planen för ett utökat stugområde. Det man kan läsa ut i deras beslut är att det inte kommer att tillåtas någon ny bebyggelse utanför dagens område utan att det anläggs en gemensam VA […]