Parkering på Vonks vägs parkering

Nu när vi på hela Slagavallen måste dela på platserna så måste vi parkera smartare! Om alla parkerar sina släp bredvid sin bil så får vi plats för många fler besökare! Om samtliga hjälps åt så får vi det här att fungera! 😀

Dåligt vatten på Hedlunds väg.

Vi har återigen dåligt vatten med E. Coli bakterier i brunnen på Hedlunds väg. Därför stänger vi brunnen så ingen behöver bli sjuk.Vad vi skall göra med brunnen för att få den tjänlig vet vi inte för nuvarande, stugföreningen kollar på detta!Vi rekommenderar att ni hämtar vatten från […]