Information om avbruten planprocess på slagavallen.

Bifogar en fil vi fått av kommunen angående avbruten planprocess för var och en att läsa om intresse finnes.